Instrumentdesign af dynamisk vejesystem til bukkeplade

Med den hurtige udvikling af motorvejstransport har den traditionelle dynamiske lastbilvægt ikke været i stand til at imødekomme den nuværende markedsefterspørgsel. Traditionel dynamisk lastbilvægt har hovedsageligt følgende problemer: på grund af vægtens komplekse mekaniske struktur kan den ikke tåle køretøjets højhastighedspåvirkning, så den er ikke egnet til højhastigheds dynamisk vejning; Den komplekse mekaniske struktur af vejeplatformen forårsager let beskadigelse af sensoren og deformation og aflejring af vejeplatformen. Vejebordets tætning er ikke god, hvilket resulterer i vand, slam vil påvirke vejenøjagtigheden. Med den løbende forbedring af dynamisk vejeteknologi i ind- og udland, for at løse disse problemer, opstod den bukkeplade dynamiske lastbilvægt. Med fordelene ved integreret vejeplatform, god tætning, enkel konstruktion og gratis vedligeholdelse, kan det dynamiske vejesystem med bøjeplader anvendes til dynamisk vejning af køretøjets brede hastighedsområde (0~200 km/t). På nuværende tidspunkt udvikler teknologien i dette system sig hurtigt og bliver mere og mere moden og er gradvist blevet en ny løsning af vejafgiftssystem og motorvejsoverskridelsessystem. Elektronisk vejeinstrument (ECM) er kerneenheden i dynamisk lastbilvægtberegning og -styring. Dens funktion og ydeevne bestemmer direkte det tekniske niveau af dynamisk vejesystem. Instrumentdesignskemaet inkluderer hardwaredesign, softwaredesign og vejealgoritmedesign. Designideerne og hovedindholdet er som følger: 1) Dette papir diskuterer baggrunden og betydningen af ​​forskningen i dynamisk lastbilvægt og dynamisk vejeinstrument af bukkeplade, introducerer forskningsstatus, udviklingsstatus og fremtidig udviklingstrend for relevante felter i hjemmet og i udlandet, og beskriver også anvendelsesmulighederne og omfanget af dynamisk lastbilvægt af bukkeplade i ind- og udland. 2) Strukturen af ​​det dynamiske vejesystem med bøjningsplader diskuteres, herunder vejesensoren for bøjningspladen, køretøjets adskillelsesanordning og instrument. Blandt dem introduceres hovedsageligt arbejdsprincippet for flexionspladevejesensoren. Arbejdsprincippet og flowdiagrammet for bøjningspladevejesystemet analyseres. 3) Baseret på analysen af ​​designkravene til det dynamiske vejeinstrument med bøjningsplade, udføres det integrerede design af instrumentets hardware og det modulære elektriske design. Designkravene, designprocessen og designresultaterne for hvert hardwaremodul er beskrevet detaljeret. 4) baseret på WIN32API ved hjælp af multi-threaded programmeringsteknologi til at udvikle bøjningspladens dynamiske vejeinstrumentprogram. Hvert trådmodul og dets hovedkode for hovedprogrammet diskuteres i detaljer. 5) Analyser køretøjets højhastighedsvejesignal, og brug wavelet-transformationsalgoritmen til digital signalbehandling af vejedataene i henhold til det lille datasignal. I MATLAB-miljøet bruges wavelet-transformationsværktøjskasse til at reducere støjen fra det originale vejesignal, og der er opnået gode resultater. Endelig bruges felteksperimentets data til at verificere, at denne metode har en vis effekt på at forbedre vejningsnøjagtigheden og har praktisk anvendelsesbetydning. 6) Opsummer designprocessen for dynamisk vejesysteminstrument til bøjning af plade, analyser insufficiensen og se frem til fremtiden. De vigtigste innovationspunkter er som følger: 1) Da systemet er velegnet til højhastigheds dynamisk vejning af køretøjer, er vejesignalet, der indsamles af instrumentet, når køretøjet passerer med høj hastighed, et lille datasignal. Hvad angår digital signalbehandling, opnåede analyse og behandling af små datasignaler, kombineret med felteksperimentdata, en god effekt af støjreduktion og filtrering. 2) Instrumentets hardwaredesign bruger den industrielle computer som kernekontrolenhed. I softwaredesignprocessen bruges multithreaded-teknologien til programmering, hvilket forbedrer instrumentets driftseffektivitet og ydeevne. Hardware- og softwareprogramstrukturen for instrumentet, der er designet i dette papir, er blevet anvendt i praktiske projekter, og driften er normal og stabil i en række amtslige motorvejs-præinspektionsstationer. Vejealgoritmen baseret på wavelet-transformation kan effektivt bortfiltrere støjsignalet for de små data fra vejesignalet, og fejlen i forsøgsresultaterne i området 0-50 km/t kan kontrolleres inden for 4 %.


Indlægstid: 13. august 2021